Σχολείου 6, ΤΚ 56533, Θεσσαλονίκη

+(30) 231 400 8960

Opening Hours

Mon-Sat: 9:00 A.M - 5:00 PM Sun: Closed

Book Appointment

Your perfect smile is a click away!

2in1 Max ταινίες μέτρησης

2in1-Max-1

Λειτουργίες των 8 ηλεκτροδίων των ταινιών μέτρησης 2in1MAX®

  • Αυτόματη κωδικοποίηση.
  • Εξάλειψη σφαλμάτων λόγω αιματοκρίτη.
  • Εξάλειψη των επιπτώσεων των προβλημάτων θερμοκρασίας.
  • Επαλήθευση της ανεκτής έκθεσης στην υγρασία.
  • Επαλήθευση σωστού όγκου δείγματος.
  • Έλεγχος της περιεκτικότητας του δείγματος.
  • Επαλήθευση σωστής λειτουργίας της ταινίας.

Τα 8 ηλεκτρόδια των ταινιών μέτρησης 2in1MAX® και η τεχνολογία του μετρητή, εγγυώνται υψηλή ακρίβεια αποτελεσμάτων.

Η ατομική συσκευασία κάθε ταινίας μέτρησης εξασφαλίζει ασφαλέστερη τεχνική κατά την διαδικασία αυτοελέγχου και απαλλάσει από το άγχος υπολογισμού και καταγραφής της ημερομηνίας λήξης .

Διαθέσιμες και σε συσκευασία φιαλιδίου.

Οι ταινίες μέτρησης 2in1MAX® διατίθενται και με εκτέλεση γνωμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2in1-Max-2