Σχολείου 6, ΤΚ 56533, Θεσσαλονίκη

+(30) 231 400 8960

Opening Hours

Mon-Sat: 9:00 A.M - 5:00 PM Sun: Closed

Book Appointment

Your perfect smile is a click away!

Είδη ΑΜΕΑ

ΕΙΔΗ ΑΜΕΑ

Θα βρείτε το βοήθημα αμαξιδίου της FreeWheel & ελαστικά - τροχούς για χειροκίνητα αμαξίδια.

Feature Image
Ελαστικά & τροχοί χειροκίνητων αμαξιδίων