Σχολείου 6, ΤΚ 56533, Θεσσαλονίκη

+(30) 231 400 8960

Opening Hours

Mon-Sat: 9:00 A.M - 5:00 PM Sun: Closed

Book Appointment

Your perfect smile is a click away!

Διαγνωστική συσκευή 2in1 Max

2in1_max_logo

Καινοτόμος τεχνολογία

 • Ταινίες μέτρησης με 8 ηλεκτρόδια.
 • Δυνατότητα μεταφοράς – αποστολής δεδομένων σε PC.
 • Ανεξάρτητη, ατομική συσκευασία ταινιών μέτρησης 2in1MAX®.
  Μέσος όρος αποτελεσμάτων 7,14 και 30 ημερών.
 • Μέσος όρος αποτελεσμάτων 30 ημερών με ένδειξη προ γεύματος.
 • Μέσος όρος αποτελεσμάτων 30 ημερών με ένδειξη μετά γεύματος.
 • Προειδοποίηση και ένδειξη κετονών.
 • Προειδοποίηση και ένδειξη υπογλυκαιμίας καθώς και δυνατότητα καταχώρησης του ατομικού ορίου από τον χρήστη.
 • Αποθήκευση έως και 900 μετρήσεων.

Προηγμένη Τεχνολογία Διόρθωσης Αιματοκρίτη

Η μέτρηση είναι δυνατή ακόμη και για ασθενείς που το επίπεδο αιματοκρίτη τους είναι μεταξύ 0% και 70% (HCT 0-70%).

Ο μετρητής 2in1MAX® είναι κατάλληλος για νεογνική εξέταση καθώς και για εγκύους και ασθενείς με αναιμία.

Διαγνωστική συσκευή γλυκόζης 2in1max
2in1-max

Τα 8 ηλεκτρόδια των ταινιών μέτρησης 2in1MAX® και η τεχνολογία του μετρητή, εγγυώνται υψηλή ακρίβεια αποτελεσμάτων.

Η ατομική συσκευασία κάθε ταινίας μέτρησης εξασφαλίζει ασφαλέστερη τεχνική κατά την διαδικασία αυτοελέγχου και απαλλάσει από το άγχος υπολογισμού και καταγραφής της ημερομηνίας λήξης .

Ο μετρητής 2in1MAX® τηρεί πλήρως τις προδιαγραφές του συστήματος ποιότητας ISO 15197:2013.

Η συσκευασία* περιλαμβάνει:

 • 1 συσκευή 2in1MAX®
 • 2 μπαταρίες λιθίου
 • 1 συσκευή σκαρφίσματος
 • 10 σκαρφιστήρες 2in1GENTLE®
 • 10 ταινίες μέτρησης 2in1MAX®
 • Εγχειρίδιο Χρήσης

*διατίθεται δωρεάν με εκτέλεση γνωμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ταινιών μέτρησης.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Αποκλειστική σύνδεση με την διαδικτυακή πλατφόρμα www.imetrisimou.gr®
Ανταποδοτικός κατάλογος 2in1®
Δωρεάν αποστολή πανελλαδικά

2in1_max_set-ok

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ 2IN1MAX®

specifications_15

Εύρος αιματοκρίτη

specifications_19

Διάρκεια μέτρησης 5»

specifications_20

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

specifications_16

8 ηλεκτρόδια

specifications_22

Μεταφορά δεδομένων σε PC

specifications_21

Ανίχνευση ανεπαρκούς όγκου δείγματος

specifications_18

Μηχανισμός απόρριψης ταινίας

specifications_17

Ένζυμο

specifications_26

Όγκος δείγματος

specifications_27

Μνήμη: 900 μετρήσεις

specifications_28

Αυτόματη ανίχνευση δείγματος

specifications_29

Ένδειξη υπογλυκαιμίας